JSTW Advocaten

Cliënttevredenheidsonderzoek

Wij doen ons best om u zoveel mogelijk van dienst te zijn. Daarom willen wij u vragen mee te werken aan een cliënttevredenheidsonderzoek. Hiervoor verzoeken wij u dit formulier uit te printen, in te vullen en aan ons te retourneren. U kunt het formulier ook bij ons kantoor afgeven. Bij voorbaat veel dank!