JSTW Advocaten

EN NL

Kantoor I Strafrechtadvocaten

Momenteel hebben wij een vacature voor een juridisch secretaresse.

JSTW Advocaten is een samenwerkingsverband tussen advocaten met jarenlange ervaring op diverse toonaangevende strafrechtkantoren. Iedere zaak is voor ons even belangrijk en alleen een optimaal resultaat is voor ons goed genoeg. U kunt van ons een gedegen en kritische benadering van uw zaak verwachten, waarbij wij uw belangen te allen tijde zorgvuldig in het oog houden. Het is voor uw zaak van het grootste belang dat opsporingsresultaten van politie en justitie in een zo vroeg mogelijk stadium op hun rechtmatigheid en betrouwbaarheid worden getoetst. Wij betrachten daarbij geen enkele terughoudendheid en gaan indien nodig zelf actief op zoek naar materiaal dat uw zaak kan helpen bepleiten.


Wij kennen elkaar en elkaars cliënten, hetgeen de dienstverlening ten goede komt. Wij doen onze zaken, zeker de meer complexe, in voortdurend onderling overleg. Alle procesbeslissingen nemen wij dan ook in samenspraak met onze cliënten en met elkaar. Op die manier wordt u betrokken bij de te volgen strategie en bent u verzekerd van het best mogelijke advies. U kunt van ons verwachten dat wij u in een zo vroeg mogelijk stadium een duidelijk en realistisch beeld geven van uw zaak en uw mogelijkheden. Ons kantoor streeft naar optimale bereikbaarheid. Wanneer uw situatie daarom vraagt kunt u vanzelfsprekend ook buiten kantoortijd een beroep op ons doen. De nauwe samenwerking vergemakkelijkt die bereikbaarheid.


Onze expertise strekt zich uit over allerlei deelgebieden van het strafrecht. Of u nu wordt verdacht van een eenvoudige winkeldiefstal, een geweldsmisdrijf of georganiseerde misdaad: wij bieden u in elke situatie adequaat juridisch advies. Dat geldt evenzeer wanneer u verdacht wordt van een overtreding van bijzondere wetten waaronder bijvoorbeeld overtredingen van de Opiumwet, de Wet op de Economische delicten of de Bijstandswet. Ook procedures ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel behoren tot onze expertise. Onze inzet stopt niet bij de landsgrenzen. Indien nodig gaan wij door tot bij internationale instanties als het Europees Hof voor de rechten van de mens in Straatsburg of het Europees Hof van Justitie te Luxemburg.

U kunt ons volgen op Twitter via @JSTWadvocaten en op LinkedIn via JSTW Advocaten.